Šta je Agrotekstil?

Predstavlja idealno rešenje za borbu protiv korova čime u značajnoj meri doprinosi manjim troškovima održavanja zasada.

Agrotekstil je polipropilenski sintetički materijal male mase i velike elastičnosti, što omogućuje lako korišćenje i manipulaciju, a stabilizovan protiv UV zračenja. Polaže se preko useva na otvorenim poljima, dnosno zatvorenim površinama,čime ubrzavaju njihov rast, zaštitu od mraza, niskih temperatura i insekata.

Ko je imao iskustva sa poslom na održavanju trave ili pak kontroli korova sigurno ima zaključak da se bez mnogih stvari u životu može ali bez Agrotekstila definitivno ne! Agrotekstil ima tu karakteristiku da je paropropusan i u isto vreme vodopropusan čime se može koristiti za  zaštitu na otvorenom polju, rasadnicima, zatvorenom prostoru ali i kao podloga za proizvodnju na stolovima.

Za hladni talas agrotekstil u povrtnjaku je pravi odgovor. Došli su hladni dani, a tada je agrotekstil nezamenljiv drug. Mnogo puta je sačuvao Vaš trud tokom sezone jer niske temperature mogu naneti velike štete biljkama. Za hladni talas agrotekstil u povrtnjaku je pravi odgovor. Došli su hladni dani, a tada je agrotekstil nezamenljiv drug. Mnogo puta je sačuvao Vaš trud tokom sezone jer niske temperature mogu naneti velike štete biljkama.

Oštre zime i niske temperature su glavni faktor rizika za useve, nezavisno da li se uzgajaju na otvorenom polju ili u zatvorenom prostoru (plastenici, staklenici). Posebno od značaja su rani mrazevi u proleće, zbog pada temperature odjednom, bez davanja mogućnosti biljci da se prilagodi. Mraz, odnosno niska temperature,s a jedne strane, potpuno oštećuje seme, a sa druge strane, u potpunosti zaustavlja dalji rast i time nanosi velike štete u povrtarstvu.