Vreće od agrotekstila

Vreće od agrotekstila za sadnju

U želji da imaju što efikasnije zasade ljudi sve više pribegavaju sadnji sadnice borovnice u vreće od agrotekstila ili koriste saksije za sadnju borovnica.

Šta se dobija sadnjom sadnica borovnica u vreće od agrotekstila odnosno saksije za sadnju borovnica?

1. Kontrolisani uslovi uzgoja borovnice

Osnovna predpostavka ovog načina uzgoja borovnica je da se obezbede kontrolisani uslovi za uzgoj sadnica borovnice. Ukoliko se koristi ovaj način sadnje uvreće od agrotekstila i saksije za sadnju borovnica stavlja se profesionalni supstrat za sadnju borovnica koji automatski predstavlja idealan ambijent za uzgoj borovnica, a samim tim se stiču i potpuno kontrolisani uslovi za uzgoj borovnice.

2. Manja potrošnja vode

Ukoliko se koristi ovaj način sadnje koristi se sistem za navodnjavanje pomoću kapljača (paukova) i na taj način svaka kap vode završava u sadnom mestu. Tako se izbegava rasipanje vode i obezbeđuje bolja iskorišćenost tog resursa. Količina vode koja se troši u ovom sistemu sadnje je na nivou od 1-3 lit po biljci/dan, ali se uvek sugeriše dizajniranje kapaciteta koji će moći da podrži i duplo veću količinu vode.

3. Efikasnija iskorišćenost đubriva

Kao što se voda efikasno koristi tako se vodotopiva djubriva kojim se vrši ishrana biljaka efikasno koriste – bez gubitaka, čime se postižu bolji rezultati pri uzgoju borovnica. Vredno je napomenuti da je u pojedinim situacijama neophodno koristiti đubriva koja su veoma specifična, a samim tim i veoma skupa, i ako se koristi drugačiji sistem sadnje to automatski uzrokuje gubitke koji se dešavaju prilikom zalivanja.

4. Veći broj biljaka po jedinici površine

Ovaj sistem sadnje omogućava da se na zadatoj površini postavi veći broj biljaka, čime se trošak na ime protivgradne mreže smanjuje na najmanju meru po sadnici, ali u isto vreme stvaraju uslovi da se u projektovanu rodnost udje u neuporedivo kraćem periodu u odnosu na sadnju borovnica u zemlju. Sistemom sadnje borovnica u vreće od agrotekstila moguće je na 1ha staviti od 4.000 do 8.000 biljaka, s tim da se veliki broj uzgajivača odlučuje na 5.000 – 5.500 biljaka kako bi se što bolje iskoristile subvencije Republike Srbije.

5. Prinos borovnica u sistemu sadnje sadnica borovnice u Vreće od agrotekstila

U ovom sistemu sadnje se ide na ograničavanje prinosa borovnica po biljci iz razloga što se stavlja veći broj biljaka po 1ha. Ograničavanjem biljaka na prinos od oko 2 – 3kg po žbunu, što se projektuje u drugoj tj. trećoj godini od sadnje (to su treća i četvrda vegetacija) u situaciji smo da imamo 5.000 biljaka po ha projektovani prinos, što je na nivou 10 do 15t po ha.

Da bi se ostvarili navedeni rezultati potrebno je da se ceo process uradi kako treba i na vreme, od rezervacije sadnica, isporuke kvalitetnih sadnica borovnice određenih karakteristika, pravovremene sadnje, adekvatnog zalivanja, pravilne ishrane i zaštite, pa sve do berbe i skladištenja plodova u skladu sa standardima.

Takođe, želimo da napomenemo da se navedeni rezultati mogu ostvariti pod uslovom da su sadnice borovnice posadjene u profesionalni Supstrat za borovnicu i adekvatne Vreće od agrotekstila.

Na ostvarenje projektovanog rezultata utiču i vremenske prilike, tako da i to imamo u vidu.

6. Rezidba borovnice posađenih u vrećama od agrotekstila

Ukoliko se vrši sadnja borovnica u vrećama od agrotekstila grančice sadnica borovnice će biti na visini od 50 – 150cm visine čime se olakšava proces rezidbe i samim tim rezidba je efikasija i jeftinija u odnosu na konvencionalan način sadnje.

Pogledajte video rezidbe u ovom sistemu sadnje.

7. Efikasnost berbe borovnica posađenih u vrećama od agrotekstila

U konvencionalnom sistemu sadnje berač može da ubere 30-50kg sveže borovnice (prosek sezone), dok se u ovom sistemu sadnje učinak berača može povećati i do 100%.

Razlog efikasnije berbe leži u činjenici da se plodovi beru na visini od 50-150cm kao i u tome da se ovim načinom sadnje dobijaju plodovi veće krupnoće koji se samim tim lakše i brže beru.

8. Vreće od agrotekstila za sadnju borovnica 

Ukoliko je odluka da se sadnja borovnica realizuje u vreće od agrotekstila potrebno je imati u vidu da postoji više vrsta vreća od agrotekstila koje na izgled izgledaju slično ili isto. Razlike su u kvalitetu materijala, UV stabilizaciji korišćenih materijala, vodopropustivosti ili vodonepropustivosti itd.

Imali smo iskustava sa vrećama koje su ljudi šili sami i koje se nisu pokazale kao dobro rešenje.

Imali smo iskustava sa vrećama – džakovima za smeće koje su ljudi koristili, kao jeftino rešenje, ali su rezultati bili vrlo loši.

Imali smo iskustva i sa plastičnim vrećama koje su pojedini ljudi koristili po preporuci „stručnjaka“ i rezultati su bili takodje loši.

S obzirom na visinu ulaganja u podizanje zasada borovnice preporuka je da se koriste adekvatne Vreće od agrotekstila kako nebi rizikovali ceo projekat, pošto su u nekim situacijama jeftina rešenja zapravo najsuplja rešenja!

Plevljenje borovnice – održavanje zasada borovnica

Ukoliko se koristi ovaj sistem sadnje tj. sadnja borovnica u Vreće od agrotekstila koje su napunjene profesionalnim Supstratom za borovnice koji stiže čist i samim tim bez semena korova, koje po difoltu stiže sa piljevinom kada se koristi, čime se u značajnoj meri olakšava održavanje zasada borovnice. Seme korova može doneti vetar u Vreće od agrotekstila ali se i to može preduprediti korišćenjem malča ili borove kore.

Saksije za sadnju borovnica ili vreće od agrotekstila?

Saksije za sadnju borovnica su najčešće crne boje, najčešće nemaju UV stabilizaciju i veoma često u dnu Saksije za sadnju borovnica nema dovoljno rupa kojima se omogućuje dobra oceditost.

Vreće od agrotekstila za sadnju borovnica se proizvode u tri boje – bela, zelena i crna, imaju UV stabilizaciju i vodopropusno dno po celoj površini.

Ako se uzme u obzir da su temperature u Srbiji zadnjih godina u letnjim mesecima u porastu mora se izraziti uzdržanost po pitanju Saksija od crne plastike koje pri tom nemaju UV stabilizaciju čime se Vreće od agrotekstila samim tim nameću kao bolje i dugovečnije rešenje.

Ukopavanje Saksije za sadnju borovnica ili Vreće od agrotekstila

Usled brojnih eksperimentisanja na koji način podići zasad borovnice moglo se u predhodnom periodu videti mnogo ideja i različitih rešenja. Jedno od rešenja koje se moglo videti da su pojedini uzgajivači borovnica pravili bankove a onda ukopavali Saksije za sadnju borovnica ili Vreće od agrotekstila. Motivi, za ovakav pristup su različiti i odnose se na želju da biljke budu stabilnije, da ih vetar ne prevrne itd. (što se rešava sa držačima i žicom sa obe strane biljaka – kao kod malina) ali posledica ukopavanja je imala loš uticaj na biljke iz razloga što se tim postupkom, usporava drenaža pogotovu kod zemljišta koja su glinovita.

Nakon višegodišnjeg iskustva možemo preporučiti uzgajivačima da Vreće od agrotekstila poredjaju po parceli u leju, kao bi sprečili probleme sa drenažom koji se dešavaju ako se iste ukopavaju. Takodje, ako je parcela potpuno ravna i sa većim sadržajem gline mogu se napraviti bankovi kao za jagodu kojim ćemo izbeći da koren biljke leži u vodi ako dodje do obilnih kiša.

U svakom slučaju, ispod Vreća od agrotekstila obavezno postaviti agrotekstilne rolne kako ne biste imali probleme sa korovima.