FAQ – Najčešća pitanja

Da li je priprema zemljišta za sadnju komplikovana?

Najčešće nije potrebno vršiti velike zahvate na pripremi zemljišta. Najbolje je napraviti male bankove slično kao i kod sadnje jagoda ili pak se biljke rasporede na livadi u saksijama ili vrećema od agrotekstila. Ovim se vrši eliminisanje problema krtica, maksimalno brzo se može podići zasad, maksimalno je smanjena potreba angažovanja lokalne radne snage i preduzimača.

Ovo je posebno važno za ljude koji formiraju zasade i koji nemaju iskustva sa poljoprivredom i tim situacijama. Ovim postupkom se najbrže ulazi u projektovanu rodnost i povraćaj ukupne investicije.

Sadnja u Banaku? Da li su veći troškovi?

Tehnologija  sadnje sadnica borovnica u banak u Srbiji se najčešće realizuje na taj način što se prvo vrši formiranje bankova a nakon toga se kopaju rupe, koje se kasnije pune smešom u koju se sadi sadnica borovnice.Banak može da omogući dobru oceditost zemljišta, čak i u situaciji kada se voda zadržava na zemljištu banak će omogućiti da koren biljke bude iznad vode. Pre izrade bankova neophodno je pripremiti zemljište (podrivanje, oranje, tanjiranje…). Nakon pripreme zemljišta banak se mora formirati mašinom za izradu banakova koja skuplja zemlju i formira banak.

Da li je bolja sadnja u vrećama u agrotekstila ili u zemlju?

Tehnologija sadnje sadnice borovnice u vreće od agrotekstila je najsavremeniji sistem sadnje borovnica i omogućava maksimalnu efikasnost i najbolje rezultate. Ovaj način sadnje omogućuje da se na 1ha može staviti veći broj biljaka, nego u klasičnom sistemu sadnje u zemlju, oko 5.000 komada, sa idejom da se bilje projektuju da u trećoj godini od sadnje daju oko 3 kg (ovo je restriktivna procena-ako bude bolje na Vašim je biljkama) čime se dolazi na očekivani prinos od oko 15t premijum klase borovnica – koje se lako i brzo beru čime se smanjuju troškovi berbe. U klasničnom sistemu berbe berač bere oko 35kg/dan prosek sezone a u ovom sistemu oko 45kg/dan.

Kako se sadi borovnica u Banak?

Nakon formiranja bankova potrebno je iskopati rupe zapremine oko 50 litara u koje se puni smeša koja se formira najčešće od piljevine/strugotine i treseta a po potrebi može se dodati i pesak, perlit ili neki drugi materijal. Razmak između rupa se kreće od 0,70m do 1.5m. Napominjemo da se u novijim zasadima rastojanje između biljaka smanjuje. Formiranje banakova je moguće izvršiti i na taj način što se nakon pripreme zemljišta izvrši posipanje smeše treseta i piljevine duž budućih leja i izvrši izvlačenje bankova mašinom za banak. U ovako formirane bankove se može vršiti direktna sadnja sadnica borovnica.