Supstrat

Supstrat za borovnicu u svom sastavu sadrži:

– najvalitetniji blok treset 

– kokosova vlakana

– perlit.

Ph u vodi 4,6

Pakovanje: bala 6000 lit na paleti

Supstrat za borovnicu je najbolje rešenje za sadnju sadnica borovnica!

Supstratu za borovnicu nije potrebno dodavati nikakve sastojke kao što su piljevina, treset i drugo. 

Problemi pri formiranju ambijenta za sadnju borovnice:

a) neadekvatna piljevina/stugotina:

– nije dovoljno stara; 

– nije čamova;

– sadrži daske/metale/staklo – potrebno je izvršiti otklanjanje prosejavanjem – što iziskuje veliku radnu snagu i troškove;

– sadrži seme korova koji će kasnije doprineti pojavi korova a što implicira dodatno angažovanje radne snage/troškovi za plevljenje;

– diskutabilan ph u vodi posmatramo sa aspekta ukupne količine piljevine koja stigne  te razlike mogu biti veoma velike u I, II ili trećem šleperu, ali isto tako može se razlikovati ph materije i u jednom šleperu ako se uzme više uzoraka.

b) radna snaga koja na svako sadno mesto treba da odmeri potrebnu količinu strugotine i treseta a nakon toga da izvrši mešanje kako bi isti ambijent bio u okviru jednog sadnog mesta i da ima istu ph vrednost – ovo je apsolutno nemoguće izvesti!

Korišćenjem Supstrata za borovnicu eliminišu se svi problem pri formiranju optimalnog ambijenta za uzgoj borovnica.

Samo u optimalnom ambijentu sadnica borovnice može dati optimalne rezultate!

Kako da posadim borovnice?

Ukoliko želimo da imamo uspešan zasad borovnica potrebno je da se usklade tri faktora i to:

-kvalitetne sadnice borovnica tj. dobar sadni materijal, 

-ambijent za sadnju borovnica i 

-voda

Kvalitetne sadnice borovnica tj. dobar sadni materijal 

Dobar sadni materijal znači da se odlučimo za kvalitetne sadnice borovnica iz pouzdanih rasadnika tj. Iz rasadnika sa kojima postoji već iskustvo. Veoma često se dešava da proizvođači sadnog materijala po svaku cenu žele da prodaju što više sadnica i pri tom nastojanju počinju da prave propuste u procesu uzgoja sadnica, što se kasnije ispostavlja kao problem sa kojim će se suočiti uzgajivači borovnica. Takođe, bilo je slučajeva da su proizvodjači sadnog materijala u želji da ostvare što veću zaradu umesto traženih sorti sadnica borovnice isporučivali sadnice koje su imali trenutno na stanju.

Imajući u vidu navedeno preporuka je da se vodi računa sa kim će se saradjivati, po ovom delikatnom pitanju, i sve aktivnosti uraditi na vreme u smislu blagovremenih rezervacija sadnica kako bi se smanjili rizici potencijalnih problema i kako bi uzgajivači borovnica dobili sadnice kakve su planirali da im budu isporučene.

Supstrat za borovnice

Ambijent za sadnju borovnica je sledeće veoma važno pitanje, s obzirom da ako se sadnice borovnica ne posade u idealnom ambijentu neće imati napredak koji smo želeli. Ukoliko zemljište na parceli koju želimo da upotrebimo za podizanje zasada borovnice nije dobre hemijske ili fizičko-mehaničke strukture najbolji izbor je profesionalni Supstrat za borovnicu. 

Supstrat za borovnicu po svojoj strukturi  predstavlja idalan ambijent u kome sadnica borovnice može da bude posadjena i samim tim ima preduslove da da najbolje rezultate u smislu prinosa.

Supstrat za borovnice se sastoji od najvalitetnijeg treseta ali i kokosovih vlakana, perlita i svih drugih neophodnih elemenata koji su potrebni borovnici da svoj ceo životni vek provede u željenom okruženju. 

Supstrat za borovnice cena

Cena Supstrata za borovnice se formira shodno količinama i lokaciji na koju je Supstrat za borovnice potrebno isporučiti. Uobičajeno pakovanje je u Velike bale od 5.500 ili 6.000 litara. Cena Supstrata za borovnicu je oko 350 eura + 20%pdv a cene se menjaju u zavisnosti od perioda godine. Pri kalkulisanju potrebne količine i samim tim Cene Supstrata za borovnicu potrebno je imati u vidu da je to rastresit materijal I da je istog potrebno oko 30% više u odnosu na projektovanu litražu Vreće od agrotekstila. Ukoliko se odlučimo za sadnju sadnica borovnice u Vreću od agrotekstila zapremine 37 lit u istu se može smestiti oko 48lit Supstrata za borovnicu,  dok u Vreću od agrotekstila zapremine 47,5 lit je moguće smestiti oko 60lit Supstrata za borovnicu.

Da li je potrebno menjati supstrat posle nekog vremena?

Supstrat za borovnice će se, nakon punjenja vreća od agrotekstila, slegnuti iz razloga što se materijali tog tipa sležu. Gradjevnici kažu da kada se vrši iskop zemlje a nakon toga se deo zemlje vrati da može teren da se slegne i do 25%. Ako se zemlja sleže u tom procentu svakako će se i supstrat/treset ili bilo koji drugi materijal slične strukture sleći. Sleganje Supstrata za borovnicu će se desiti nakon punjenja vreća i početka zalivanja ali nakon te početne faze, koja može trajati i oko 6 meseci, Supstrat za borovnicu će formirati konačni oblik i tu strukturu rastresitosti i vazdušatosti će održati tokom celog perioda exploatacije. 

Iz razloga koje smo naveli uvek savetujemo da se pri punjenju vreća od agrotekstila ili saksija za sadnju borovnica računa na 30% više materijala u odnosu na zapreminu vreće od agroteksila ili saksije za sadnju borovnica. 

Da li se Supstratu za borovnice dodaje piljevina?

Kada se izvrši punjenje vreće od agrotekstila ili saksije za sadnju borovnica Supstratom za borovnice koji ima idealnu ph od 4,6 kao i najbolju moguću strukturu, nepotreno je ili preciznije rečeno pogrešno je dodavati piljevinu. Supstrat za borovnicu se pravi mašinski ima idealnu strukturu u svakom delu pakovanja (stiže u Velikim balama od 5.500 ili 6.000 litara) i ako mu se doda piljevina – koja može imati potupno drugačiju ph vrednost, koja u okviru istog šlepera može da bude različitog kvaliteta… i koja će posle odredjenog protoka vremena da istrune, možemo da konstatujemo da zaista nije neophodno Supstratu za borovnice dodavati piljevinu.

Da li se od piljevine i treseta može napraviti idealan ambijent za sadnju borovnica?

Uzgajivači borovnica mogu biti u situaciji da imaju mogućnost da dodju do piljevine i odluče se da kupe treset, glističnjak ili još neki od materijala koji se koristi pri sadnji i reše da sami naprave supstrat ili preciznije rečeno smešu za sadnju borovnica. Smeša za sadnju borovnica koja se pravi ručno ima veliku verovatnoću da za veći broj biljaka ne bude iste strukture i gotovo je nemoguće da ph takvog materijala bude isti u svakom sadnom mestu. Drugi nedostatak je dugovečnost korišćenih materijala s obzirom da će piljevina sa protokom vremena da istruli. Takodje, veoma značajan nedostatak Smeše za sadnju borovnica koja se pravi od piljevine je prisustvo korova u piljevini i koji će se aktivirati pri zalivanju i djubrenju čime se ulazi u začarani krug plevljenja i velikih troškova održavanja zasada.

Na osnovu svega navedenog možemo konstatovati da je veoma teško ili gotovo nemoguće od piljevine i treseta napraviti idealan i dugovečan ambijent za sadnju borovnica.

Voda

Voda je treći element koji je veoma važan za uspešno gajenje borovnica. U praksi se možemo susresti sa parametrima vode koji nisu idealni i koje je potrebno korigovati kako bi smo imali vodu koja je prihvatljiva za navodnjavanje borovnica.  U slučaju da voda ima visoku vrednost ph/EC, veliku prisutnost Natrijuma, Gvoždja ili nekih drugih elemenata biće potrebno da se vrši korekcija vode kako bi se biljke neometano razvijale.

U Srbiji generalno voda nije idealna za zalivanje borovnica tako da je gotovo u svim regionima gde se gaji borovnica potrebno vršiti veće ili manje korekcije vode.

Može se preporučiti ljudima koji se spremaju za podizanje zasada borovnice da pre nego krenu u svoj projekat provere Vodu ali isto tako preporuka i ljudima koji već imaju formirane zasade borovnica da minimum jednom godišnje naprave analizu vode kako bi mogli blagovremeno da reaguju ako se neki parametri promene u toku godine.