Korisni Saveti za sadnju

Saditi i uzgajati sadnice Borovnice uopšte nije teško. Uložite jako malo truda i posedujte  zasade visoke rentabilnosti i zarade. Sve savete i korisne informacije ali i mogućnost kupovine sertifikovanih sadnica imate na našem sajtu Borovnice.rs. Nasi stručnjaci će Vam u svako vreme davati korisne savete prilikom kupovine sadnica, njihove pravilne sadnje i uzgoja. Srećno formiranje zasada borovnica.


Pravo vreme za sadnju

Pravo vreme sadnje borovnica se razlikuje prema tipu sadnog materijala. Sadnice kategorije zrelog izdanka golih žila mogu se saditi samo u jesen ili proleće, odnosno za vreme perioda mirovanja vegetacije. Jesenja sadnja ima  prednosti u pogledu mogućnosti za adekvatnu obradu i pripremu zemljišta, aklimatizaciju biljaka tokom zime i pravovremenog početka rasta u proleće. Prolećnu sadnju borovnice potrebno je obaviti što je moguće ranije u proleće. Sa druge strane, kontejnerske sadnice najbolje je posaditi krajem proleća kada se zemljište počinje zagrevati obrisima prolećnog sunca.


Adekvatna priprema zemljišta

Obzirom da se radi o višegodišnjim biljkama, priprema zemljišta u proizvodnji predstavlja jednu od najvažnijih odluka. Zemljište je najbolje početi pripremati tek nakon obavljene hemijske analize istog, kako bi se utvrdila njegova pogodnost za uzgoj planirane kulture. Pedološku analizu izvršiti kada je zemljište umerene vlažnosti kako ne bi došlo do narušavanja njegove strukture. Prilikom osnovne obrade dodati adekvatne količine odabranog đubriva i piljevinu četinara. Potrebno je da je zemljište slobodno od korova.


Odabir mesta pogodnog za formiranje plantaže

Sunčana, od snažnih vetrova zaštićena, bez mraznih džepova i od korova oslobođena lokacija je najpreporučlljivija za uzgoj borovnice. U pogledu izloženosti suncu treba birati one parcele koje najmanje polovinu dana primaju punu sunčevu svetlost. Prilikom zasnivanja zasada borovnice trebalo bi izbegavati terene na kojima se duže zadržava voda, zatvorene doline i strme terene. Koren borovnice je veoma male usisne moći, veoma je osetljiv pa je potrebno da nivo podzemne vode bude najmanje na 50 cm od površine zemljišta.


Dobro drenirano zemljište

Dobro drenirano zemljište podrazumjeva zemljište koje duže vremena ne zadržava vodu u zoni korena biljke. Pri uslovima loše dreniranog zemljišta obavezno izvršiti formiranje gredica i sadnju na iste.

Takođe je neophodno da tlo bude stalno umereno vlažno. Indikator za nedostatak vlage u zemljištu je pojava crvenila lišća. Preterana vlažnost zemljišta je takođe veliki problem u gajenju borovnice. Borovnicu ugrožava podzemna voda od 35 cm ispod površine zemljišta, jer prouzrokuje izmrzavanje korena u zimskom periodu.


pH vrednost zemljišta

Zbog činjenice da će zasad borovnice na istom mestu ostati petnaestak i više godina, veoma je bitno pre sadnje uraditi hemijske i mehaničke analize zemljišta. Greška koju čini većina proizvođača je zasad pre pripreme zemljišta čime se otežava kasniji rad i povećavaju troškovi proizvodnje.

Podudaranje pH vrednosti zemljišta sa potrebama borovnice je najvažniji faktor u proizvodnji i uzgoju. Uzmite uzorke zemljišta pre sadnje i izvršite analizu u ovlašćenim institucijama. Za većinu vrsta adekvatna pH vrednost zemljišta je od 4,2 - 4,8ph.


Predkultura sadnje

Izbegavati sadnju borovnice na zemljištima gde su kao predkultura bile zasađene kulture jagode, maline, krompir, paradajz, patlidžan ili više vrsta paprike. Ovi usevi mogu skrivati zemljišne patogene poput Verticillium-a, Phytophthora i nematoda koji su izuzetno nepovoljni priliko uzgoja. Kao takve mogu imati veoma negativan uticaj na novozasađene kulture borovnice. Zbog toga je veoma važno voditi računa o izboru adekvatne predkulture – vrste biljaka koje su pre borovnice bile uzgajane na tom mestu prethodnih godina. Najbolje predkulture borovnica su su mahunarke i bivši zasadi heljde.